wersja dla słabowidzących

Polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18.03.2020r. dotyczące wydawania orzeczeń z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane - 21.04.2020