wersja dla słabowidzących

Polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20.04.2020 r. - dotyczące wydawania kart parkingowych i legitymacji dla osób niepełnosprawnych - 21.04.2020