wersja dla słabowidzących

Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Żółwia Błoć na odcinku Niewiadowo-Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 18.12.2020

Powiat Goleniowski otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego dla projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Żółwia Błoć na odcinku Niewiadowo-Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

1. Kwota dofinansowania wynosi 5 394 330,18 zł.
2. Całkowita wartość inwestycji 10 805 096,33 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z na odcinku Niewiadowo – Żółwia Błoć obejmowała wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z budową zjazdów na nieruchomości przyległe oraz przebudowę istniejących przepustów

Cele projektu:
  • dla mieszkańcom wschodnio-północnych obszarów wiejskich gminy Goleniów (w szczególności obszarów wiejskich Żółwia Błoć, Białuń, Niewiadowa), realizacja projektu znacznie poprawi warunki życia poprzez zwiększenie funkcjonalności i bezpieczeństwa drogi dojazdowej do miejsc zamieszkania i pracy; ograniczenie zanieczyszczeń podeszczowych i ich negatywnych skutków dla środowiska;
  • poprawa warunków rozwoju przestrzenno-gospodarczego miejscowości Żółwia Błoć, Białuń, Niewiadowa poprzez poprawę stanu nawierzchni jedynej drogi dojazdowej, szczególnie w kontekście zwiększenia spójności wewnętrznego układu drogowego Powiatu Goleniowskiego poprzez usprawnienie połączenia drogowego prowadzącego pośrednio do węzła drogi ekspresowej S6 w kierunku Goleniów i Nowogardu;
  • zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa: 
droga powiatowa nr 4133Z bezpośrednio łączy się z drogami wyższej kategorii: 
– z drogą ekspresową S6 Goleniów – Nowogard (wschodnią obwodnicę Goleniowa) poprzez węzeł „Goleniów – Lotnisko (Żółwia Błoć)”
– z drogą wojewódzką nr 113 poprzez skrzyżowanie z S6, która prowadzi do Maszewa, gdzie łączy się z drogą wojewódzką nr 106.

Planowane efekty:
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie III etapu inwestycji pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Żółwia Błoć na odcinku Niewiadowo-Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych” zaplanowany na odcinku od 2+030,00 km do 8+347,00 km (od miejscowości Białuń do m. Niewiadowo). Początek odcinka znajduje się w km 2+030,00 drogi powiatowej nr 4133Z, a koniec w km 8+347,53 przed wjazdem/wyjazdem z miejscowości Niewiadowo. W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji jezdni – do kategorii ruchu KR3, budowę zjazdów na nieruchomości przyległe oraz przebudowę istniejących przepustów.