wersja dla słabowidzących

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA oraz Mapa Procesów walidacji i certyfikacji w Systemie KCA - 27.09.2019

Opis Systemu Certyfikacji Kwalifikacji KCA nie uwzględnia pełnej historii powstania podmiotu KCA w 2015 roku - ale nie rzutuje to na sam System Certyfikacji Kwalifikacji KCA, gdyż dotyczy jednie podmiotu reorganizacji podmiotu - wyodrębnienie procesów walidacji (egzaminowania) ze struktury związku i przeniesienie ich na odrębny (częściowo zależny) podmiot gospodarczy - uzyskanie rozdzielności podmiotowej procesów kształcenia i walidacji jego efektów.

Mapa Procesów walidacji

Geneza powstania podmiotu KCA to porozumienie organizacji zrzeszającej pracodawców (Krajowej Izby Gospodarczej) z organizacją edukacji zawodowej (Związek ZDZ) i powołanie w strukturze Związku ZDZ - biura Krajowego Centrum Akredytacji - zarządzającego procesami walidacji i certyfikacji kwalifikacji i kompetencji zawodowych nadawanych na zasadzie swobody działalności gospodarczej (wg. Ustawy o ZSK) lub wpisanych do ZSK. Akt powołania KCA.

Rekomendacja KIG

Rekomendacja LEWIATAN