wersja dla słabowidzących

Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców - 06.07.2022Uchwała Nr XLIV/291/23 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniajacą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których  właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Goleniowski oraz warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów - pobierz

Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Goleniowski - pobierz

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielami jest Powiat Goleniowski - pobierz