wersja dla słabowidzących

Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców - 06.07.2022Uchwała Nr XXXVI/232/22 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Goleniowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów - pobierz

Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Goleniowski - pobierz

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielami jest Powiat Goleniowski - pobierz