Podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej w Goleniowie! - 18.04.2019 r.

 -

  W dniu 18 kwietnia 2019 roku Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski oraz Członek Zarządu Powiatu Bogusław Zaborowski podpisali z prezesem zarządu firmy MET-INSTAL Sp. z o.o. - Józefem Tadeuszem Szykuciem umowę na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów wraz budową ciągów pieszo-rowerowych – etap I miejscowość Żółwia Błoć” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych. Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej 4133Z w gminie Goleniów w miejscowości Żółwia Błoć. Projekt zakłada m.in. wykonanie nowej konstrukcji jezdni, budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz zjazdów na nieruchomości przyległe.Nadzór inwestorski nad zadaniem będzie pełnić firma RDS Multiprojekt Radosław Żarkiewicz z Goleniowa.
Wartość projektu wynosi ok. 3 500.000,00 zł. Zakończenie robót przewidziano na dzień 15 października 2019 r.