wersja dla słabowidzących

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - 02.02.2024 r.

W dniu 2 lutego br. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie odbyło się IV Posiedzenie III kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy. -

Dnia 2 lutego br. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie odbyło się IV Posiedzenie III kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy. Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie podziału środków na aktywne firmy przeciwdziałania bezrobociu oraz środków fakultatywnych przyznanych w ramach algorytmu z Funduszu Pracy na 2024 r. W dalszej części posiedzenia rozmawiano nt.  łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz omówiono wykaz pracodawców z którymi podpisano umowy w 2023 roku. Dodatkowym punktem posiedzenia było zaopiniowanie wyłączenia z finansowania szkoleń grupowych. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie przedstawiła zebranym informację o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Goleniowskiego w 2023 r. oraz nadmieniła, również iż sukcesywnie organizowane są giełdy pracy, które przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia.

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Goleniowie Tomasz Kulinicz podziękował wszystkim obecnym za wskazówki i wsparcie w prowadzeniu lokalnej polityki rynku pracy.