wersja dla słabowidzących

Powiat Goleniowski pozyskał środki na projekt z Funduszy Europejskich - 20.02.2024 r.

Powiat Goleniowski pozyskał środki w kwocie 1 603 620 zł w tym: środki współfinansowane z EFS+ (1 363 077 zł), środki z budżetu państwa (80 181 zł) i wkład własny (160 362 zł) na działania w 2 Liceach Powiatu Goleniowskiego. PROJEKT z działania 6.9 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego pn.: "Quidquid discis, tibi discis - kompleksowy program wsparcia uczniów i nauczycieli liceów Powiatu Goleniowskiego”.

Realizacja zadań dla 360 uczniów i 48 nauczycieli Liceum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie i Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie w okresie od  01.02.2024 do 30.11.2025 r. Działania w projekcie to zajęcia wyrównawcze z przedmiotów maturalnych, kursy „100 dni do matury”, program stypendialny oraz kursy dodatkowe dla uczniów i nauczycieli.Sentencja "Quidquid discis, tibi discis -czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie" przyświeca działaniom projektowym.

Tekst: Jowita Pawlak