PROGRAM SPOŁECZNIK 2018 - 05.04.2018 r.

 -

   W dniu 5 kwietnia 2018r. w Sali Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Goleniowie odbyło się spotkanie dotyczące Programu Społecznik 2018. Spotkanie otworzył Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz, następnie oddał głos Marszałkom Województwa Zachodniopomorskiego, którzy przybliżyli szczegóły zaproszonym gościom. Wśród zgromadzonych słuchaczy, oprócz przedstawicieli organizacji pozarządowych i fundacji, do których przede wszystkim skierowany jest program, znaleźli się także sołtysi, włodarze gmin z terenu naszego powiatu, oraz radni powiatowi i gminni.
  Głównym celem Programu jest budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego, wzmacnianie zaufania i więzi między obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów oraz wzmacniania zbieżnych wartości. II. edycja tego programu jest ponownie realizowana w formule regrantingu, w podziale na dwa filary tj. Program Społecznik – Konkurs na Mikrodotacje, czyli przeprowadzenie naboru wniosków na mikrodotacje, w którym wnioskodawcy będą mogli się starać o 3 tys. zł na realizację oddolnych inicjatyw i Program Społecznik – Budżet Obywatelski to innowacyjna forma budżetu obywatelskiego w ramach, którego mieszkańcy powiatów, jak i całego regionu będą mogli w głosowaniu wybrać najlepszą inicjatywę obywatelską do 10 tys. zł.

Wszelkie informacje o realizacji Programu Społecznik 2018 znajdują się na stronie internetowej:

•  Operatora – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A www.karrsa.pl w zakładce SPOŁECZNIK,

•  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.wzp.pl  w zakładce Program SPOŁECZNIK