„Śladami Jana Pawła II” - 05.11.2018 r.

 -

  „Śladami Jana Pawła II” – pod takim hasłem obchodziliśmy w tym roku 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Tegoroczne świętowanie rozpoczęliśmy 16. października, kiedy to w murach naszej szkoły gościliśmy s. Casty, która – przybliżając nam pracę misjonarzy w Kenii – opowiedziała nam również o swoim osobistym spotkaniu z naszym Papieżem. W kolejnych dniach chętni uczniowie wykonali prace plastyczne przedstawiające ważniejsze wydarzenia z życia Jana Pawła II. Wiele z tych prac mogliśmy oglądać na szkolnej wystawie. W międzyczasie na lekcjach religii miały miejsce m. in. projekcje filmów, quizy, pogadanki, czytanie fragmentów wybranych dokumentów i dzieł literackich napisanych przez Papieża – Polaka. Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z listem, który św. Jan Paweł II, jako jedyny papież, napisał specjalnie do dzieci.
  Zwieńczeniem naszego szkolnego świętowania był konkurs wiedzy o świętym Janie Pawle II pt. „Śladami Jana Pawła II”, przygotowany w formie „gry terenowej”. Każdy uczestnik konkursu otrzymał kartę uczestnika konkursu. Zadaniem jego było uzupełnić tekst na karcie konkursowej o brakujące informacje, które były rozwieszone w ogólnodostępnych miejscach na terenie budynku szkoły. Wygrywał ten, komu to się udało.
  Każdy zwycięzca został nagrodzony dyplomem pamiątkowym oraz drobnym upominkiem ufundowanym przez ks. Krzysztofa Musiałka, proboszcza parafii p.w. św. Katarzyny w Goleniowie.

Informacja oraz zdjęcia ZSS Goleniów