wersja dla słabowidzących

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa powiatu goleniowskiego - 25.06.2024 r.

 -
W dniu 25 czerwca 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Goleniowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa powiatu goleniowskiego.

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia - Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski, który przywitał przybyłych gości oraz przedstawił porządek posiedzenia.

Na zebraniu podjęto uchwały, spowodowane głównie zmianami personalnymi, jakie nastąpiły po niedawnych wyborach samorządowych. W skład komisji rewizyjnej wszedł Wójt Gminy Przybiernów Bogdan Czaplicki, przyjęto nowych członków – Nadleśnictwo Rokita i Nadleśnictwo Nowogard oraz wystosowano oficjalne zaproszenie do Burmistrza Gminy Goleniowa z propozycją przystąpienia do Stowarzyszenia.

Cele Stowarzyszenia to: wspieranie inicjatyw społecznych umożliwiających poprawę skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu goleniowskiego, upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i sposobach zapobiegania tym zagrożeniom oraz kształtowanie postaw ukierunkowanych na bezpieczeństwo - prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej, współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za problematykę bezpieczeństwa obywateli.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, więc można przekazać na jego działalność 1,5% podatku. Numer KRS 0000254666. Wesprzyj działania podnoszące bezpieczeństwo w naszym powiecie!