wersja dla słabowidzących

XLVI Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego - 26.10.2023 r.

XLVI Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego -

W dniu 26 października 2023 r. w sali Starostwa Powiatowego w Goleniowie odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego.

Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji radni zatwierdzili informacje m.in. o aktualnej sytuacji w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o., o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Goleniowskiego za rok szkolny 2022/2023 oraz z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Powiatu Goleniowskiego. W trakcie sesji podjęto uchwały w sprawach m.in.: zmiana Uchwały Nr XLII/271/23 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2022 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2022 r. oraz uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2023-2035.

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.