wersja dla słabowidzących

Zarząd Powiatu Goleniowskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej - 10.11.2022 r.

Uchwała Nr 587/207/2022 Zarządu Powiatu Goleniowskiego z dnia 09 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu goleniowskiego - pobierz

Załącznik do Uchwały Nr 587/207/2022 Zarządu Powiatu Goleniowskiego z dnia 09 listopada 2022 roku - pobierz