wersja dla słabowidzących

Zmiana terenów działania Poradni prowadzonych przez Powiat Goleniowski - 06.04.2023 r.

Uwaga, ważna informacja.

W związku z podjęciem przez Zarządu Powiatu Goleniowskiego Uchwały nr 639/229/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia terenów działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie oraz Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin w Nowogardzie informuję, że od dnia 1 maja 2023 r. teren działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie obejmować będzie gminę Goleniów, gminę Stepnica i gminę Przybiernów, natomiast teren działania Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin w Nowogardzie obejmować będzie gminę Maszewo, gminę Nowogard i Gminę Osina.

W związku z powyższym od dnia 1 maja 2023 r. wszelkie sprawy związane z badaniami, diagnozami, orzecznictwem oraz pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci/uczniów z terenu gminy Maszewo prowadzić będzie Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin w Nowogardzie.

Sprawy (badania) rozpoczęte do dnia 1 maja 2023 r. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Goleniowie będą kontynuowane i ukończone. Natomiast terminy badań dzieci/uczniów z terenu gminy Maszewo wyznaczone po 1 maja 2023 r. zostaną anulowane. Każda z osób z wyznaczonym terminem zostanie telefonicznie poinformowana o zmianie rejonizacji i możliwości wyznaczenia nowego terminu w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin w Nowogardzie.

Pobierz załącznik: Uchwała nr 639/229/23 Zarządu Powiatu Goleniowskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia terenów działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie oraz Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin w Nowogardzie