wersja dla słabowidzących

Realizacja Projektu Powiatu Goleniowskiego 8.6 RPO pt. „Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego” - 22.10.2019

   W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Specjalnych kontynuowana jest realizacja Projektu Powiatu Goleniowskiego 8.6 RPO pt. „Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego”. W ramach działań uczennice i  uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Goleniowie rozpoczęli realizację zajęć praktycznych u lokalnego pracodawcy oraz realizację zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego. Aktualnie powyższymi zajęciami objęta jest grupa 6 uczniów (5uczniów, 1uczennica), kształcących się w zawodzie kucharza. Praktykanci mają do odbycia 152 godziny zajęć w ciągu roku szkolnego. Zajęcia praktyczne odbywają w Hotelu JF Duet S.C. w Goleniowie. Ponadto każdy z nich  odbędzie po 10 godzin spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym oraz będzie uczestniczył w 6 godzinach grupowego doradztwa zawodowego. Niezmiernie ważnym elementem podnoszącym efektywność edukacji w zawodzie, jest wykorzystanie sprzętu i akcesoriów zapewnionych w ramach projektu, które systematycznie są eksploatowane podczas zajęć praktycznych w szkole.