Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - 28.10.2016

Pobierz uchwałę.