wersja dla słabowidzących

Warto Wiedzieć Więcej - jak założyć fundację / stowarzyszenie / organizację pożytku publicznego - 12.04.2013

 - Warto Wiedzieć Więcej - jak założyć fundację / stowarzyszenie / organizację pożytku publicznego

Chcesz działać skutecznie? Z trudem nadążasz za zmianami w prawie, dotyczącymi stowarzyszeń i fundacji? Gubisz się w przepisach? Sięgnij po broszury z serii 3w*

Seria "Warto Wiedzieć Więcej" (3w*) jest adresowana do organizacji pozarządowych. Broszury opisują podstawowe zagadnienia ważne dla stowarzyszeń i fundacji, dotyczące ich zakładania i prowadzenia (finansów, sprawozdawczości, zarządzania). Opisują ponadto inne kluczowe zagadnienia np. współpracy z administracją czy wolontariatu oraz przybliżają podstawowe fakty o trzecim sektorze.

Wydawcą 3w* jest Stowarzyszenie Klon/Jawor (www.klon.org.pl). Seria jest wydawana nieprzerwanie od 2000 r. Przez ten okres zostało opublikowanych ponad 30 tytułów opracowań w łącznym nakładzie ponad 200 tys. egz. Broszury z serii 3w* są dostępne w serwisie www.wydawnictwa.ngo.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia Klon/Jawor (Warszawa, ul. Szpitalna 5/5, tel. (22) 828 91 28). 

Dotychczas w serii 3w* wydano m.in. następujące tytuły (po kliknięciu na tytuł można przejść do pliku w formacie PDF i wydrukować go na własny użytek):

1."Jak założyć fundację?"
2."Jak założyć stowarzyszenie?"
3."Jak napisać statut fundacji?"
4."Jak napisać statut stowarzyszenia?"
5."Jak współpracować z administracją publiczną?"
6."Jak zostać organizacją pożytku publicznego?" 
7."Kontrola i nadzór organizacji pozarządowych" 
8."Krajowy Rejestr Sądowy a fundacje i stowarzyszenia" 
9."Zakończenie działalności organizacji - stowarzyszenia i fundacje" 
10."Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej" (Uwaga: plik ma 1509 KB) 
11."Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 
12."Zbiórki publiczne" 
13."Zgromadzenia publiczne - jak zorganizować manifestację"
14.„Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badania 2006"
15."Wolontariat, filantropia i 1% w Polsce - raport z badania 2003"
16.„Jak założyć spółdzielnię socjalną”

Więcej o serii 3w* w serwisie: www.wydawnictwa.ngo.pl w portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl.

 - Warto Wiedzieć Więcej - jak założyć fundację / stowarzyszenie / organizację pożytku publicznego