wersja dla słabowidzących

Oferta pracy w Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie - 27.03.2024 r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Smużyny 2 z filią przy ulicy Piłsudskiego 9 informuje, że poszukuje kandydata do pracy na stonowisku fizjoterapeuta -
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Smużyny 2 z filią przy ulicy Piłsudskiego 9 informuje, że poszukuje kandydata do pracy.

STANOWISKO PRACY:  FIZJOTERAPEUTA 

WYMAGANIA: 
 • Wykształcenie: kierunkowe - zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1213 z późn, zm.)
 • obywatelstwo polskie
MILE WIDZIANE:
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
ZADANIA NA STANOWISKU:
 • Praca z powierzoną grupą mieszkańców z jednoczesnym obowiązkiem i odpowiedzialnością za bezpieczeństwo powierzonej grupy.
 • Przystosowanie materiałów i aparatów koniecznych do wykonywania zabiegów.
 • Prowadzenie dokumentacji wykonywanych zabiegów.
 • Wykonywanie zabiegów fizykalnych na podstawie zlecenia lekarskiego lub potrzeb wynikających ze stanu zdrowia mieszkańców.
 • Czynny udział w rewalidacji indywidualnej w zakresie programu ogólnego usprawnienia mieszkańców Domu po ustaleniu z lekarzem zakresu zabiegów i ćwiczeń.
 • Opracowywanie i realizowanie rocznego i dziennego planu pracy oraz sporządzanie sprawozdań.
 • Bieżąca współpraca z zespołem terapeutyczno-opiekuńczym.
 • Zastępowanie terapeuty prowadzącego sklepik w ramach terapii „Trening umiejętności gospodarowania środkami finansowymi”, w razie jego usprawiedliwionej nieobecności.
OFERUJEMY:
 1. Stabilną pracę w zgranym zespole
 2. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej rekrutacji”,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

MIEJSCE PRACY ORAZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:   Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie 72-200 Nowogard,
Smużyny 2  z filią przy. Ul. Piłsudskiego 9


Email: sekretariat@dom-pomocy.com.pl
Telefon: 91 3920825 lub 91 3920271

Osoba do kontaktu: Danilewska Małgorzata z-ca dyrektora ds. terapeutyczno – opiekuńczych. Termin składania ofert do 12 kwietnia 2024r.

Załączniki:
 • Oferta pracy wraz z załącznikami - pobierz